YOUR IMAGE IS ESTABLISHED AT YOUR DOORSTEP ITSELF                               OFFERING REAL OPPORTUNITIES FOR COOPERATION: BEST CONDITIONS FOR BUSINESS - GOOD CHANCE FOR PROFIT - AND GOOD REPUTATION
ADDITIONAL PROGRAM

САВАЛ дооел во својата програма за работење покрај бришалките како основен производствен програм, го има вклучено и сегментот на посебни сигурносни-безбедносни лајсни и траки за не лизгање (заштита од пагање и повреди). Како покарактеристични ги издвојуваме:
  • безбедносни алуминиумски лајсни со гума за надворешни скали
  • безбедносни алуминиумски лајсни со гума за коси рампи за хендикепирани лица
  • сигурносни нагазни самолепливи траки од “корунд“ во црна или друга боја за полирани газишта во внатрешноста на објектите од светски реномирани производители 3М и HESKINS
  • посебни специфични самолепливи траки со “флуореценција “ за обележување на правци за движење- брзо напуштање на објектот (противпожарни скали, на хотели, студенски домови, концертни сали, дискотеки, и спортски сали, и други) во момент кога ел. енергија е исклучена и е невозможно користење на лифт (пожар, земјотрес или др.)
  • посебни самолепливи траки за мокри зони( базени, купатила, бањи и др.)
  • одредени самолепливи траки со алуминиумска основа кој се аплицираат на метални ребровани скали за неприлизгување - разни градежни машини, оџаци, магацини и др.
  • наше аплицирање според шаблон и проект
  • подршка на “логистика“ во производни хали и погони за одбележување на правци на движење и распоред на машини.
  • Се останато за што нашите клиенти ке пројават интерес е се однесува на поден сегмент.

 © SAVAL 2017 

Developed by WebSolution
Visitors: